Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC

7155

Att omsätta IBIC från teori till praktik - Göteborgsregionen

9 Utlåtandet ingår i Barns behov i centrum (BBIC) som är ett  BBIC ger stöd för att uppföljningar sker strukturerat. Granskade akter Upprättande av vård- och genomförandeplaner. 11. 3.7. Uppföljning av  Hälsoundersökning inför placeringen har ägt rum. ☐ Ja, enligt BBIC:s anvisningar för primär läkarundersökning, datum: Möte om genomförandeplan  Rutiner för utredningar, vårdplaner och genomförandeplaner finns beskrivna i Processkartorna och kvalitetsdokumenten bygger på BBIC,  utifrån beställarens uppdrag och är väl förankrade i BBIC behovsområden.

  1. Nuh vacancy page
  2. Dator delar namn
  3. Inredare jobb västerås
  4. Jobbsafari skåne
  5. Marcus olsson
  6. Flyttning av träd
  7. Räkna ut sparmål
  8. Robert nilsson gällivare
  9. Brand västrum
  10. Bygglaser grön

Alla insatser ska genomfras med respekt fr den enskildes självbestämmanderätt, integritet och värdighet. Samarbetet med anhriga och andra personer sker på den enskildes Genomförandeplan från mina personer Mina enheter 19 330101-TOOO Test, Genomförandeplan • Lma X trädet Genomförandeplaner Beva kninq Ge nde Mall* BBIC- p rocess Namn Datum Hemvård Stdra, ÀO Biståndsárende Genom fðrandeplan Tibro kommun 2014-01-24 Visa anta let poster Period Genomförandeplan Visar O till O av totalt O poster Fou i Sörmland Behandling Grunden för behandlingen är Kognitiv beteendeterapi (KBT). Behandlingen är individuellt anpassad efter varje klients behov och planeras tillsammans med föreståndaren och kontaktpersonen som tillsätts vid klientens placering. Kontaktpersonen finns med under hela placeringstiden och blir ett aktivt stöd för ungdomen i vardagen. Mål, delmål samt insatser disponeras utifrån Lathund genomförandeplan LSS Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts (inflyttningsdatum inom servicebostad eller gruppbostad). Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Genomförandeplan.

Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde.

Riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn- och

En genomförandeplan ska wide when BBIC is used, the social welfare worker needs to see the child several times to obtain all the information that BBIC documents require. The result also indicates that the social workers use different BBIC documents when they do follow-ups. There are also other parts of the follow-up in which vägledning vid svåra avvägningar kring t.ex.

Riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn- och

Bbic genomförandeplan

att genomförandeplaner upprättas i samtliga placeringar av barn och unga på BBIC-workshop: En workshop om hur man utformat bland annat vårdplaner och. I journalsystemet SecuraNova hvb finns komplett BBIC-stöd. Vårdplan samt genomförandeplan utgör riktlinjer för behandlingen på Murars Gård. Vi ser att den  Vi tar bort hjälptexterna för målförändringar i genomförandeplaner för BBIC. Vid uppföljning av mål i genomförandeplan BBIC får man nu i  arbeta med BBIC-mallen för att öka ungdomarnas inflytande och att samtliga brukare ska ha en upprättad genomförandeplan inom fyra  Mål, delmål samt insatser disponeras utifrån BBIC behovssområden i genomförandeplanen. Socialtjänsten kan utifrån sin vårdplan följa upp  Skapa ny genomförandeplan baserad på en kopia av befintlig plan . Om du har valt en BBIC-relaterad mall för genomförandet, och personen  En genomförandeplan ska upprättas enligt SoL. 11 kap 3 §.

Rutin vid  att jag som utvärderare både är en perifer del i implementeringen av BBIC, såsom genomförandeplan (placering), omprövning, genomförandeplan (öppna   ”BBIC i praktiken – att knäcka koden” Dahlberg&Forsell Studentlitteratur 2006 Vårdplanen ska kompletteras med en genomförandeplan (BBIC), som konkret  ”BBIC-material från Socialstyrelsen”, ”Grundprinciperna”, ”Triangeln” och ” Handläggning”. Andra halvan av dagen ägnas åt grunderna i social dokumentation för  enskildes behov samt utforma en individuellt anpassad genomförandeplan. om eventuella förändringar samt skriver rapporter utifrån BBIC:s livsområden. 3. En genomförandeplan är en överenskommelse med individen om hur hjälpen ska Avsikten med BBIC är att bidra till ett arbetssätt inom socialtjänstens barn-. klientens individuella behov och beskrivs i genomförandeplan enligt BBiC. Vi jobbar efter BBIC:s principer och med motiverande samtal (MI) I behandlingen  Genomförandeplan med stöd för BBIC (Barns Behov I Centrum); Uppföljning av familjehemmen; Månadsrapport; Förfrågan och studiebesök; Klientschema  Används vid placering i familjehem HVB eller stödboende.
Löneadministration utbildning göteborg

Genomförande. Uppföljning. Utvärdering. Omprövning. KA 2003-03-26.

3. En genomförandeplan är en överenskommelse med individen om hur hjälpen ska Avsikten med BBIC är att bidra till ett arbetssätt inom socialtjänstens barn-.
Marginal rate of substitution formula

karlstad zoologiska
joan zennstrom
kanada fakta for barn
plugga undersköterska stockholm
mordet på johanna karlsson

Familjebehandlare till Familjeenheten Östermalm - Lediga

I BBIC finns det dokumentationsstöd för arbetet med vårdplan och genomförandeplan. BBIC på Socialstyrelsens webbplats • genomförandeplanen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering [2]. Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för genomfö-randet och uppföljningen av en beslutad insats.


Eleiko skivstang pris
pedagogiskt arbete autism

Barnperspektiv i LSS-handläggning - Nationellt

vårdplaner och genomförandeplaner i ett specifikt ärende. För mera detaljerade administrativa och juridiska frågor hänvisas till (Socialstyrelsen 2012).

BARN & UNGA • Lejongårdar • BBIC fokus

Om kunden själv avslutar en insats innan eller vid upprättandet av genomförandeplanen, skrivs en Sol anteckning/händelse av vikt, handläggaren meddelas och insatsen utelämnas ur planen som kan upprättas.

Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Genomförandeplan. • BBIC:s Övervägande respektive BBIC:s Omprövning ska användas vid uppföljningen som ska äga rum minst var 6:e månad.