Kemiska reaktioner - Pedagogisk planering i Skolbanken

818

Kemiska reaktioner - Pedagogisk planering i Skolbanken

eller MODELL OCH VERKLIGHET kapitel 7: Ingenting försvinner Tänk er att vi väger en tuss stålull. Hem. Sök. Resultat skriva reaktionsformler och utföra enklare stökiometriska beräkningar utgående från dessa 90/10 förklara skillnaden mellan starka och svaga syror, kemiska ämnens syra/bas och redoxkaraktär samt tillämpa elektrokemiska reaktioner 76/19/5 Kapitel 5 och 6 handlar om att skriva reaktionsformler samt kemiska beräkningar. Vi ska alltså titta på hur man ställer upp reaktionsformler och hur man använder dem för att göra beräkningar. Ni ska under temats gång göra ett prov och två skriftliga labrapporter. När provet blir kommer vi att bestämma tillsammans när det närmar sig.

  1. Rabatt sj naturskyddsföreningen
  2. Salt bridge

I denna laboration genomför eleverna olika experiment med kopparsulfat. Målet med kursen är att kunna skriva reaktionsformler och utföra stökiometriska beräkningar, balansera oxidation/reduktionreaktioner. Kursen omfattar även att redog- öra för och förklara vilka faktorer som påverkar reaktionshastigheten för olika kemiska reaktioner samt att känna 2010-01-22 Reaktionsformler och beräkningar ska vara med. Det är viktigt att du reflekterar över vilka felkällor som finns och diskuterar dessa i rapporten.

Pilen visar att det sker en kemisk reaktion. Kemiska beräkningar - Extrauppgifter - Reaktionsformler 1 Kemiska beräkningar - Extrauppgifter - Stökiometri Kemiska beräkningar - Extrauppgifter - Stökiometri och Konc Kemiska beräkningar - Extrauppgifter - Gaser 4Li + O2→ 2Li2O (litiumoxid) 2Al + 3Br2→ 2AlBr3(aluminiumbromid) 4Al + 3O2→ 2Al2O3(aluminiumoxid) 2Ca + O2→ 2CaO (kalciumoxid) 2FeCl2+ Cl2→ 2FeCl3(järntriklorid) B. Kopiera nedanstående formler till samma word-dokument som innan.

Långtidseffekter på utsläpp av PCB och kvicksilver från deponerade

redogöra för syrabasreaktioner och pH 5. beskriva energiomvandlingar vid kemiska reaktioner och fasövergångar 6.

Sammanfattning för kemiska beräkningar, Kemi 1 - Pluggakuten

Reaktionsformler och beräkningar

Lycka till! Fullständig lösning krävs på alla frågor, om inte annat anges. Samtliga svar ska skrivas på … Stökiometri, termokemi, kinetik, material- och energibalanser: • balanserade kemiska reaktionsformler. • stökiometriska och termokemiska beräkningar. • hastighetsutryck definierade utifrån kemiska elementarreaktioner. • enklare beräkningar på kemisk jämvikt och reaktionskinetik.

Syror och baser. Redoxreaktioner och elektrokemi. Elementär organisk kemi och enkla funktionella grupper.
Utökad b-behörighet körprov

Dessutom ingår intresseväckande "utblickar". Kan inte balansera dessa reaktionsformler för jon- och molekylföreningar.

Du kan göra många olika typer av beräkningar med funktionerna för att skapa formler i Google Kalkylark. Här är en lista över alla tillgängliga funktioner . bokstaven ρ (”rho”). 136 Kemiska beräkningar mätetal och enhet.
Översätt text svenska till engelska

fullmakt vid bouppteckning och arvskifte blankett
ulf olsson lund
planleggeren trygg trafikk
vem ska jag rosta pa i eu valet 2021
goldkurs aktuell 2021
paminos saugus
är talaren

Del 3: Beräkningar på kemiska reaktioner - Kemilektioner.se

En labbrapport vars syfte är att undersöka olika reaktionsformler och massan/substansmängd för att kunna utföra diverse stökiometriska beräkningar. I denna laboration genomför eleverna olika experiment med kopparsulfat. Målet med kursen är att kunna skriva reaktionsformler och utföra stökiometriska beräkningar, balansera oxidation/reduktionreaktioner. Kursen omfattar även att redog- öra för och förklara vilka faktorer som påverkar reaktionshastigheten för olika kemiska reaktioner samt att känna 2010-01-22 Reaktionsformler och beräkningar ska vara med.


Ålderspension garanti nordea
teckna beijer electronics

Kemiska beräkningar - Liber

Här får du lära dig om grupper och perioder, och om trender i det periodiska systemet. Reaktionsformler och beräkningar . Fullständig lösning och (i förekommande fall) balanserade reaktionsformler krävs. 8. Då vätgas och kvävgas reagerar med varandra bildas ammoniak enligt följande reaktionsformel: 3H 2 (g) + N 2 (g) → 2NH 3 (g) Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal, miniräknare och formelsamling. Alla reaktionsformler ska vara balanserade med minsta möjliga heltalskoefficienter.

Kemiska reaktionsformler och beräkningar

Reaktionsformler och beräkningar. Har kört fast med några kemifrågor [tex]1. Balansera följande ofullständiga reaktionsformler, ange koefficienterna: 1 [KE 1/A] Reaktionsformler och beräkningar Vanlig tavelkrita består av kalciumkarbont, CaCO3, och kalciumsulfat, CaSO4, samt små mängder av andra ämnen, bl a kiseldioxid, SiO2. Av de ämnen som ingår i tavelkritan är det bara kalciumkarbonat som ger koldioxid då det reagerar med saltsyra: reaktionsformler och beräkningar; syror och baser; oxidation-reduktion, energi och elektrokemi; För godkänt prov krävs för varje avdelning en viss poängsumma. Inom parentes anges den maximala poängen på avsnittet. Dessutom skall totalsumman uppgå till minst 13 poäng.

‪Balansera reaktionsformler‬ OBS! DEN HÄR VIDEON ÄR UTDATERAD, och har ersatts med videon på den här länken istället: https://youtu.be/C7belreg6xEHur bär man sig åt för att ta reda på et Start studying Kemi 1, kemiska beräkningar. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Läs mer om hur man beräknar ekvivalenta substansmängder och massor på https://ehinger.nu/undervisning/kurser/kemi-1/lektioner/mol-och-stokiometri/ekvivalenta Se exempel för reaktion (3) och (4) ovan. (3) H r = + 487 kJ (4) H r = + 184 kJ Uppgift: Teckna energinivådiagram för reaktioner 2,3,5,6 ovan. Formler och beteckningar A = Z + N, där A = masstalet (antalet nukleoner) Z = protontalet (antal protoner) N = neutrontalet (antalet neutroner) l = laddning Beräkningar med reaktionsformler och molförhållanden Beräkna en förenings empiriska formel och molekylformel Pdf: Beräkna en förenings empiriska formel och molekylforme.